نوشته‌ها

قیمت ضایعات آهن

قیمت ضایعات آهن چگونه تعیین می شود؟

قیمت ضایعات آهن با توجه به نوع ضایعات و کیفیت آنها و همچنین برحسب قیمت روز ضایعات آهن محاسبه می شود. پس از وزن ضایعات قیمت آن محاسبه شده و از فروشنده خریداری می شود. آهن به عنوان یکی از ارزشمندترین فلزات کاربردهای مهم و متنوعی در انواع صنای…